Společnost TRAINER s.r.o. vznikla v roce 2002 s cílem poskytovat konzultační a poradenskou činnost v oblasti vzniku rozvojových projektů v regionu severní Moravy a především Ostravska. Potenciál tohoto regionu je obrovský, ale jen s kvalitními a životaschopnými projekty, které budou moci dosáhnout na podporu z fondů ať již státních nebo Evropské Unie, se rychlost jeho rozvoje může přiblížit potřebám regionu.

Hned v prvním roce činnosti společnost TRAINER s.r.o. získala zastoupení Evropské poradenské agentury pro region Ostravska. Těžiště její činnosti spočívá v součinnosti při přípravě a realizaci především investičních podnikatelských záměrů v regionu. Cílem je dosažení maximální míry využití možností komplexu dotačních a obdobných programů subjekty z cílových skupin NUTS II Moravsko-Slezsko. Využitím možností je míněna co nejvyšší míra čerpání finančních prostředků jednotlivých dotačních titulů prostřednictvím životaschopných projektů.

Naše společnost má několikaleté praktické zkušenosti s pořádáním výběrových řízení podle Zákona o veřejných zakázkách. V podstatě veškeré dotační financování tento způsob zadávání zakázek vyžaduje a je podmínkou čerpání dotačních zdrojů.

Ing. Štěpán Rainisch - zakladatel a majitel poradenské firmy TRAINER, s.r.o., od roku 2002 zpracoval nebo se spolupodílel na více než 250 projektech v oblasti předstupních, strukturálních fondů a národních dotačních titulů.
Je absolventem souboru akreditovaných kurzů s názvem "Projektový manažer" v rámci projektu organizovaného MS krajem Partnerstvím k prosperitě a je uveden v Databázi euromanažerů MSK.  Od roku 2007 je registrován v Národním registru poradců. V roce 2008 úspěšně ukončil obhajobou závěrečné práce dvouletý odborný kurz na Ekonomické fakultě VŠB-TU pro odhadce a soudní znalce v oboru ekonomika - Oceňování podniků.


Lenka Kičmerová - pracuje ve firmě od roku 2003. V rámci své pracovní náplně spolupracovala již téměř na dvou desítkách projektů, z nichž  více než polovina již byla schválena a v některých případech i úspěšně realizováno (ostatní jsou v procesu přípravy nebo hodnocení.) Je absolventkou souboru akreditovaných kurzů s názvem "Předkladatel projektů"  a  "Projektový manažer"  v rámci projektu organizovaného MS krajem Partnerstvím k prosperitě v roce 2007.

Externě spolupracujeme s celou řadou specialistů v různých oborech, vždy dle konkrétního zaměření zpracovávaného projektu.


| Nahoru |

© 2007 Trainer s.r.o.
Dotazy a připomínky: trainer@trainer.cz
Realizace: SE-MO Data s.r.o.