Dotace

 

Naše nabídka spočívá v zajištění komplexního servisu v oblasti projektového financování včetně vyhledání a zpracování žádostí do různých dotačních programů ať již národních, strikturálních fondů EU, i nadací a nadačních fondů komerčních společností.

Oblasti poradenství při realizaci projektu:

  • konzultace k možnostem financování realizace projektu, případně i přípravy projektové dokumentace
  • příprava potřebných podkladů pro zajištění financování 
  • vyhledání dotačních nástrojů v oblasti státních rozvojových programů a fondů EU 
  • zpracování žádosti o dotační prostředky "na klíč" případně odbornou pomoc při vlastním zpracovávání žádostí 
  • poradenství při čerpání a administraci dotačních finančních prostředků 
  • organizační a právní konzultace při přípravě dokumentů pro vyhlášení veřejných zakázek
  • zajištění organizace výběrového řízení "na klíč"
  • odbornou právní a organizační podporu při řešení možných problémových situací po ukončení veřejné soutěže
  • poradenství a konzultace při čerpání dotačních prostředků, aby nedošlo k porušení podmínek

V posledních pěti letech jsme zpracovali nebo se úzce spolupodílel na více než dvou desítkách úspěšných projektů v oblasti předstupních, strukturálních fondů a národních dotačních titulů.


| Nahoru |

© 2007 Trainer s.r.o.
Dotazy a připomínky: trainer@trainer.cz
Realizace: SE-MO Data s.r.o.