Národní registr poradců

V dubnu 2007 byl jednatel společnosti Ing Štěpán Rainisch zaregistrován do Národního registru poradců.

Národní registr poradců (NRP) je online veřejně přístupná databáze podnikových poradců zaměřených s důrazem na podporu sektoru malých a středních podniků (MSP). Zakladatelem je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a provozovatelem registru Hospodářská komora ČR.

 

Hlavním účelem databáze je eliminovat riziko spojené s výběrem nekvalitních poradenských služeb. Každý podnikatel si tak může díky Národnímu registru poradců vybrat poradce z databáze prověřených podnikových poradců a konzultantů. Svou snadnou přístupností a transparentností usnadňuje podnikatelům výběr kvalitního poradce. Databáze obsahuje kontaktní a profesní informace o poradcích, kteří mají kromě své specializace komplexní a ucelený přehled o problematice řízení podniku (MSP) ve všech jeho klíčových oblastech (prodej, marketing, výroba/tvorba produktu, finance, logistika, personální řízení).

Vzhledem ke svému zaměření disponují tito poradci sítí osobních kontaktů a znalostí systému podpor a dotací využitelných ve prospěch potencionálních klientů z okruhu MSP, přičemž všechny výše uvedené skutečnosti jsou prověřovány ve dvoukolovém výběrovém řízení odpovídajícím mezinárodním standardům poradenských služeb. Samozřejmou snahou provozovatelů NRP je zajistit uživatelům z řad podnikatelů co nejvyšší kvalitu služeb poradců, kteří budou zařazeni do registru. K zajištění této kvality slouží nejen systém kriterií pro zařazení, ale i následný monitoring jejich činnosti prostřednictvím zpětné vazby od samotných podnikatelů.


| Nahoru |

© 2007 Trainer s.r.o.
Dotazy a připomínky: trainer@trainer.cz
Realizace: SE-MO Data s.r.o.